Syn & skøn samt voldgift

JPH Forsikringsskader ApS arbejder også med syn- og skønsforretninger for retten samt forsikringsvoldgift.

Syn- og skønsforretninger kan være sager, hvor parterne i en retssag beslutter sig for, at bede en syn- og skønsmand om, at besvare tekniske spørgsmål om eksempelvis en bygningsskade. Det er retten der udmelder syn og skøn, og skønsmanden er uvildig og skal svare på de spørgsmål, som parterne beder om at få svar på. Han/hun må altså ikke komme med udtalelser, der ligger ud over rammerne for sagen, med risiko for, at tjene den ene siden af sagen frem for den anden.

En voldgift i forbindelse med en forsikringssag, kan være, at der er uenighed om hvor meget en bygning er skadet og derved om der er tale om en reparation eller en totalskade. Hver part(forsikringstager og selskab) vælger hver deres voldgiftsmand og der vælges en opmand som skal afgøre punkter hvor voldgiftsmændene ikke kan opnå enighed. Det kan også være i sager, hvor der er ueninghed om erstatningsbeløbet.

Opgaven bliver stillet af parterne og voldgiften afleverer efter deres arbejde dommen. En voldgiftsdom kan som udgangspunkt ikke kan appelleres og derfor bindende for parterne.

JPH Forsikringsskader ApS har stor erfaring i deltagelse i syn- og skønssager samt voldgiftssager.

Da vi opdagede et problem i taget vores hus, som vi mistænkte var relateret til ejerskifteforsikring kontaktede vi JPH Forsikringsskader som vi havde fået anbefalet. Jes Svennum blev vores rådgiver og har guidet os igennem forløbet og sikret en god og fair løsning. Jes har under hele forløbet været konstruktiv og løsningsorienteret. Den tilgang blev udslagsgivende for at vi nåede godt i mål med en ellers meget kompleks sag.

Mike Secher

I en større skade som man intet ved om selv, er det guld værd at blive fulgt og hjulpet hele vejen af kompetente personer. Her er vi på allerbedste vis blevet hjulpet igennem og “holdt i hånden” -det har været en stor tryghed i hele processen. Helt uvurderligt og så på den fineste måde. Stor respekt for din måde at arbejde på.

Anni Vilsgaard

Hvis I nogensinde skulle komme ud for at have brandskade eller lign. kan vi af hele hjertet anbefale at få rådgivning af JPH Forsikringsskader. De har “holdt os i hånden” under hele processen og har været en helt uvurderlig hjælp og støtte. Lene og Erland Pedersen

Lene Pedersen