Vandskade

Vandskader kan forårsages af mange ting. Vandskader er ofte en følgeskade efter de egentlige skader. Det kan være i forbindelse med rørbrud på vand- eller varmeinstallationen, brud på kloakker, stormskader, eller slukningsvand fra brandslukningen.

Det er i alle tilfælde vigtigt, at få stoppet skaden. Dette både tilførsel af vand, men også hurtig fjernelse af det vand der er kommet ind i bygning er vigtig for at undgå yderlige skader.

Processen

Det er i løbet af denne proces, at JPH Forsikringsskader ApS hjælper skadelidte. Vi gennemgår bygningen for at få klarlagt omfanget og derved få overblik over processen frem til bygningens færdiggørelse. Vi har personale der er uddannet hos teknologisk institut i fugtskader og vi har mulighed for, selv at foretage kontrolmålinger.

Alt dette foregår i samarbejde med taksator, skadeservice og selvfølgelig skadelidte, således at skadelidte kan føle sig tryg ved udbedringsarbejderne.

I forbindelse med selve udbedringen, skal man som udgangspunkt have fjernet alle skadede bygningsdel, udtørret blivende bygningsdele samt efterfølgende reetableret bygningen. I denne forbindelse kommer skimmelsvamp problematikken oftest i spil, da skimmelsvamp under optimale forhold begynder af gro ellerede i løbet af få dage.

Derfor er det i nogle tilfælde nødvendig med en skimmelafrensning inden reetableringen kan påbegyndes.

Da vi opdagede et problem i taget vores hus, som vi mistænkte var relateret til ejerskifteforsikring kontaktede vi JPH Forsikringsskader som vi havde fået anbefalet. Jes Svennum blev vores rådgiver og har guidet os igennem forløbet og sikret en god og fair løsning. Jes har under hele forløbet været konstruktiv og løsningsorienteret. Den tilgang blev udslagsgivende for at vi nåede godt i mål med en ellers meget kompleks sag.

Mike Secher

I en større skade som man intet ved om selv, er det guld værd at blive fulgt og hjulpet hele vejen af kompetente personer. Her er vi på allerbedste vis blevet hjulpet igennem og “holdt i hånden” -det har været en stor tryghed i hele processen. Helt uvurderligt og så på den fineste måde. Stor respekt for din måde at arbejde på.

Anni Vilsgaard

Hvis I nogensinde skulle komme ud for at have brandskade eller lign. kan vi af hele hjertet anbefale at få rådgivning af JPH Forsikringsskader. De har “holdt os i hånden” under hele processen og har været en helt uvurderlig hjælp og støtte. Lene og Erland Pedersen

Lene Pedersen