Ejerskifteskade

Ejerskifteskader er lidt en boldgade for sig. Det er ikke helt at sammenligne med en almindelig bygningsforsikring. Ejerskifteforsikringen er bundet op på et huseftersyn og kan ikke tegnes, hvis ikke der foreligger en tilstandsrapport samt en elinstallationsrapport.

Ejerskifteforsikringen er ikke lovpligtig, men grunddækningerne er bestemt ved lov.

Få den rigtige dækning

Den dækker som udgangspunkt de skader, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten. Man arbejder meget med ”skadesbegrebet” som er det der skal til, for at der rent forsikringsmæssigt er en dækningsberettiget skade. Det er ejer, der skal bevise, at der er en skade og alene dette punkt giver ofte anledning til problemer. Man kigger også på, hvad der kunne forventes ved en tilsvarende bygning af samme alder og samme vedligeholdelses stand. Dette punkt er også tit årsag til tvister, da køber mange gange ikke er kyndige i byggeteknik og derfor ikke mener, at de kunne have forudset problemerne.

Ejerskifteforsikringen tegnes i nogle tilfælde med en større selvrisiko.

JPH Forsikringsskader ApS gennemgår de anmeldte skader og arbejder for, at ejer kommer igennem skadesforløbet på en god og rimelig måde, således at der gives den rigtige dækning.

Kontakt os

Da vi opdagede et problem i taget vores hus, som vi mistænkte var relateret til ejerskifteforsikring kontaktede vi JPH Forsikringsskader som vi havde fået anbefalet. Jes Svennum blev vores rådgiver og har guidet os igennem forløbet og sikret en god og fair løsning. Jes har under hele forløbet været konstruktiv og løsningsorienteret. Den tilgang blev udslagsgivende for at vi nåede godt i mål med en ellers meget kompleks sag.

Mike Secher

I en større skade som man intet ved om selv, er det guld værd at blive fulgt og hjulpet hele vejen af kompetente personer. Her er vi på allerbedste vis blevet hjulpet igennem og “holdt i hånden” -det har været en stor tryghed i hele processen. Helt uvurderligt og så på den fineste måde. Stor respekt for din måde at arbejde på.

Anni Vilsgaard

Hvis I nogensinde skulle komme ud for at have brandskade eller lign. kan vi af hele hjertet anbefale at få rådgivning af JPH Forsikringsskader. De har “holdt os i hånden” under hele processen og har været en helt uvurderlig hjælp og støtte. Lene og Erland Pedersen

Lene Pedersen