Snetrykskade

JPH Forsikringsskader ApS hjælper også skadelidte ved snetrykskader.

Der kan være meget forskel på, hvordan snetrykskader skal håndteres. I nogle tilfælde, så er det forholdsvist nemt at udbedre det beskadigede. I andre tilfælde så er der eksempelvis store følgeskader som eksempelvis vandskader. Der kan også være bygningsdele der har forskubbet sig eller er deformeret og der derfor skal regnes på stabilitet og undersøge nærmere mht. udbedringsmetoder.

Skaderne kan være på mange typer bygninger, lige fra parcelhuse til erhvervs- og landbrugsbygninger.

I alle tilfælde, så er vi skadelidtes side, og vi arbejder for en fair og rimelig erstatning for det tabte.

Da vi opdagede et problem i taget vores hus, som vi mistænkte var relateret til ejerskifteforsikring kontaktede vi JPH Forsikringsskader som vi havde fået anbefalet. Jes Svennum blev vores rådgiver og har guidet os igennem forløbet og sikret en god og fair løsning. Jes har under hele forløbet været konstruktiv og løsningsorienteret. Den tilgang blev udslagsgivende for at vi nåede godt i mål med en ellers meget kompleks sag.

Mike Secher

I en større skade som man intet ved om selv, er det guld værd at blive fulgt og hjulpet hele vejen af kompetente personer. Her er vi på allerbedste vis blevet hjulpet igennem og “holdt i hånden” -det har været en stor tryghed i hele processen. Helt uvurderligt og så på den fineste måde. Stor respekt for din måde at arbejde på.

Anni Vilsgaard

Hvis I nogensinde skulle komme ud for at have brandskade eller lign. kan vi af hele hjertet anbefale at få rådgivning af JPH Forsikringsskader. De har “holdt os i hånden” under hele processen og har været en helt uvurderlig hjælp og støtte. Lene og Erland Pedersen

Lene Pedersen